شبکه مجازی شبستر

Category

کانال تلگرام

:: دنیزسسی

https://t.me/amilii

:: شهریمیز

https://t.me/Shabestar_Shahrimiz

:: شهرستان شبستر

https://t.me/shabestartown

:: نقد منصفانه

https://t.me/nagdemonsefane

:: یاشیل میشو

https://t.me/yashilmishoNGO

:: گونئی سسی

https://t.me/guney_sasi

شبکه مجازی شبستر

contact @ shbestar . net